Проект дисциплінарного статуту

7 червня 2021 року

Статус: «не прийнято, тривають обговорення»

Преамбула

«Демократична Сокира» - це політичний рух в європейському розумінні. Себто, люди, об’єднані спільною ідеологією та політичною метою. Саме низова ініціатива є тим, що вирізняє «Демократичну Сокиру» серед класичних українських політичних проєктів, які в цивілізованому світі не могли б навіть називатися партіями.

Втім, від громадської організації чи політичного клубу наш рух відрізняє наявність плану дій з чітко визначеними цілями, внутрішньої структури та формалізованої дисципліни. Саме задля формалізації виконавчої дисципліни, визначення чіткого порядку вирішення внутрішніх суперечок, а також накладення заохочень та стягнень, створено цей документ.

Ми вважаємо, що головним завданням членів руху є її інституційний розвиток, здобуття політичної влади та виконання політичних цілей. З огляду на це, всі їхні дії мають оцінюватись на відповідність поставленому завданню та отримувати відповідну реакцію – відзначення заслуг чи дисциплінарну корекцію.

Розділ 1.
Дисциплінарні стягнення.

Стягнення можуть накладатись на представників організаційно-штабного апарату Руху, а саме: працівників центрального та регіональних штабів, осіб які знаходяться з Рухом в трудових відносинах, обраних в законодавчі органи депутатів всіх рівнів, призначених у виконавчі органи, членів Політради, Кабінету Міністрів Руху, голів Регіональних Осередків Руху та їх Заступників, активістів Руху за вчинення дисциплінарних проступків. Під вчиненням дисциплінарного проступку мається на увазі невиконання чи неналежне виконання членом організаційного апарату Руху з його вини завдань, покладених на нього результатами загального або регіонального голосування в Додатку Руху, керівними органами Руху, безпосереднім керівником регіонального осередку Руху.

Кожна особа, що має владу накладати стягнення, в свою чергу несе персональну дисциплінарну відповідальність у випадку, якщо вищі за рангом особи визнають її дисциплінарні стягнення щодо підлеглих очевидно надмірними або очевидно недостатніми.

Не може бути застосовано понад одного стягнення за одну провину.

Стягнення, що накладається на особу, що має підлеглих, не може накладатися в безпосередній присутності останніх.

1.1.
Підстави накладення дисциплінарного стягнення

Підставою застосування стягнення є вчинення членом організаційного апарату Руху діяння (дії чи бездіяльності), яке визнається дисциплінарним проступком, що призвів до нанесення шкоди Руху. Шкідливі наслідки від діяння оцінюються в кожному випадку окремо органом або представником Руху, який накладає стягнення згідно Порядку накладення стягнень.

1.2.
Види дисциплінарних стягнень

Цим Статутом вводяться наступні види дисциплінарних стягнень в порядку їх важкості у відповідності до нанесеної шкоди Руху:

 • Зауваження
 • Штраф на Вагу Голосу в Додатку
 • Догана
 • Сувора догана
 • Ініціювання блокування акаунту в Додатку, що рівноцінно виключенню з лав Руху
З метою формування дисциплінарної практики за принципами логічності та співмірності, при обранні виду дисциплінарного стягнення заборонено застосовувати вид більший, ніж на одну ступінь вище за попередньо застосований.

Так, якщо працівник попередньо отримував зауваження, максимальним видом стягнення до нього може бути догана, і так далі.

1.3.
Порядок накладення дисциплінарного стягнення

Цим Статутом право застосування будь-якого дисциплінарного стягнення надається тому представнику або органові Руху, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження чи призначення на посаду) цього члена організаційного апарату Руху.

 • Голова Кабінету Міністрів Руху - на членів Кабінету Міністрів.
 • Операційний Директор Руху -  на Голову Секретаріату та керівників Департаментів Руху.
 • Керівники Департаментів Руху- на підпорядкованих їм працівників.
 • Політичній Раді Демократичної Сокири - на голів Обласних осередків Руху, обраних депутатів від Руху, а також осіб призначених у виконавчі органи від Руху (за ініціативою відповідної територіальної або професійної спільноти)
 • Керівники обласних осередків - на своїх Заступників, голів міських, районних та первинних осередків, активістів в територіальній зоні своєї відповідальності.
 • Голови міських, районних та первинних осередків - на своїх заступників, активістів та будь-яких інших членів організаційного апарату місцевої організації.

Після настання дисциплінарного проступку, відповідальний представник або орган Руху, в тому числі і за запитом вищого керівного органу, має здійснити наступні кроки:

 • проведення службового розслідування підстав, причин та наслідків діяння
 • збір письмових пояснень учасників діяння
 • ретельний аналіз обставин непереборної сили, які могли вплинути на діяння
 • прийняття рішення щодо накладення або ненакладення стягнення, що має бути відображено в результатах службового розслідування
 • відправка до вищого керівного органу до відома

1.4.
Оскарження дисциплінарних стягнень

Оскаржити дисциплінарне стягнення підданий ньому може в порядку вирішення індивідуальних конфліктів шляхом звернення до Конфліктної комісії Руху.

Конфліктна Комісія повинна розглянути справу у десятиденний строк з дня подання заяви та або змінити висновок службового розслідування, або залишити його без змін.

При розгляді справи заборонена участь осіб, які можуть бути дотичні до спору, з метою уникнення конфлікту інтересів.

Розділ 2.
Заохочення Руху

Головне завдання заохочення Руху - забезпечення належної мотивації до розбудови Руху та більш активної участі в його житті. Відповідно воно може бути застосовано до будь-якого з його активістів. Заохочення мають поглиблювати ефект залученості до спільної справи, викликати захоплення результатами власної діяльності, втіхи від трансформації України на краще. Офіційне та прилюдне визнання заслуг членів Руху та їхньої особливої ролі у спільних перемогах спонукає до саморозвитку, породжує здорову внутрішню конкуренцію та надає представнику чи уповноваженому органу Руху можливість покращити морально-психологічний стан активістів.

Заохочення мають застосовуватись за принципами співмірності та обачності, задля пошуку балансу та запобіганню їх знеціненню, і це завдання повністю покладається на представника чи орган Руху, який формує подання на них. Серйозні порушення, як то дисбаланс нагородження чи видача нагород не у відповідності з їхнім статутом, можуть нести дисциплінарну відповідальність.

2.1.
Підстави подання на заохочення

Цим Статутом не створюється вичерпний перелік підстав для подання на заохочення, адже всі діяння що принесли Руху користь (а це є головною ознакою набуття підстав) неможливо класифікувати. Ба більше, занадто велика формалізація процесу несе загрози обмеження заохочувальної практики, що суперечить логіці Статуту. Таким чином, представнику чи органу Руху, який подає на заохочення, надається право самостійно кваліфікувати підстави, виходячи з організаційної необхідності.

2.2.
Види заохочень

Цим Статутом вводяться наступні види заохочень в порядку їх зростання у відповідності до принесеної користі Руху:

 • Премія Ваги Голосу в Додатку розміром до 200 ВГ
 • Подяка - оголошується та вручається спільно з Грамотою встановленого зразка з конкретним зазначенням досягнення
 • Занесення в Книгу Пошани Демократичної Сокири - вписується окремо з детальним зазначенням досягнення, про що оголошується публічно
 • Вручення нагородного знаку (див. п. 2.2.1.)

2.2.1.
Нагородні знаки

Назва: «Старий партієць»

Опис: У центрі знаку – перший логотип «ДемОрди» золотого кольору, з багряними «очима» та контуром. Обабіч – вітки дубового вінку срібного кольору. Між вітками та логотипом — фон з концентричних кілець світло- та темно-сірого кольору. По центру, проходячи під логотипом, проходить горизонтальна стрічка багряного кольору, на краях якої срібні цифри «20» та «18» класичним шрифтом.

Нагороджуються: активісти та міністри

Умови нагородження: участь в активностях Руху з весни 2018 року

Подання: без подання, єдине вручення за списком

Затвердження: Політрада

Вручення: член Політради, публічно

Особливі примітки: лімітована нагорода, вручається тим, хто був присутній принаймні на одній з перших 3 вуличних акцій «ДемОрди» навесні і влітку 2018 року.

Назва: «Терен»

Опис: у круглому терновому вінці із двох переплетених між собою віток золотого кольору на фоні стилізованої мапи миру із синім Атлантичнім океаном та заштрихованими сірим кольором континентами, золота корона.

Нагороджуються: активісти, заступники та голови осередків, члени штабу, інші організатори Руху

Умови нагородження: за активну участь у системній розбудові Руху та/або її регіонального осередку, створення та розвиток в межах руху успішного проєкту на її користь

Подання: члени Політради, заступники з регіональних питань, керівники регіональних осередків

Затвердження: Політрада

Вручення: члени Політради або голови осередків, публічно

Особливі примітки: нагороджуються саме організатори, ті, хто системно працював на руху у її розбудові – колишні та нинішні керівники осередків (не раніше ніж за рік існування осередку), заступники та помічники керівників, голови штабів, лорди кланів і т.д.

Назва: «За заслуги перед Рухом»

Опис: у колі срібної змії-Уробороса золотий логотип Руху. На задньому фоні багряна мапа Землі, срібним обведені континенти. У нижній частині Уробороса назва Руху.

Нагороджуються: міністри, голови регіональних осередків та їхні застуники, активісти, наймані працівники, друзі Руху

Умови нагородження: за суттєвий внесок у справу розвитку правого лібералізму, особливо яскраву участь у активностях.

Подання: члени Політради, голова Кабміну, голови регіональних осередків

Вручення: члени Політради, голови регіональних осередків, публічно

Особливі примітки: це буде найбільш поширена відзнака Руху.

Назва: «Янгол»

Опис: на ромбовидному щиті з гербу руху червона крапля крові, від щита відходять золоті крила. На крилах літери «Д» та «С» криваво-червоного кольору.

Нагороджуються: будь-які громадяни України

Умови нагородження: за суттєву допомогу Руху фінансовими, матеріальними чи будь-якими іншими ресурсами

Подання: члени Політради, голови регіональних осередків, відповідальний за донати

Затвердження: Політрада

Вручення: члени Політради, міністри, голови регіональних осередків або уповноважені ними особи, публічно або непублічно

Особливі примітки: відзначаються виключно особливі донори: не обов‘язково ті, хто зробив великий донат. Приклад: одна з перших таких нагород була вручена прибиральниці офісу руху, вимушеній переселенці з Донбасу, яка частину своєї зарплатні, що їй платить Рух, витрачає на донати Руху.

Назва: «Гідра»

Опис: у загостреному з чотирьох боків темно-зеленому колі на чорному фоні сіре павутиння, над яким висить триголова золота гідра. На колі напис золотом (перше слово зверху, інші два знизу кола) «scientia regit mundi», «знання керує світом».

Нагороджуються: міністри, голови регіональних осередків, активісти, наймані працівники, друзі Руху

Умови нагородження: за активну роботу в інтересах Руху у збиранні інформації, політичній розвідці та контррозвідці, операціях з дезінформації та інформаційних диверсіях, зборі та зберіганні важливих для Руху даних

Подання: члени Політради, голова СБ

Затвердження: Політрада

Вручення: члени Політради, голова СБ, непублічно

Особливі примітки: Руху публічно не визнає існування такої відзнаки.

2.3.
Порядок подання на заохочення

Цим Статутом право подання на заохочення надається тому представнику або органові Руху, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження чи призначення на посаду) цього члена організаційного апарату Руху, або в зоні відповідальності якого перебуває активіст чи прихильник Руху.

 • Голова Кабінету Міністрів Руху - на членів Кабінету Міністрів.
 • Операційний Директор Руху -  на Голову Секретаріату та керівників Департаментів Руху.
 • Керівники Департаментів Руху - на підпорядкованих їм працівників
 • Політрада - на голів Обласних осередків Руху, обраних депутатів від Руху, а також осіб призначених у виконавчі органи від Руху (за ініціативою відповідної територіальної або професійної спільноти)
 • Керівники обласних осередків - на своїх Заступників, голів міських, районних та первинних осередків, активістів, прихильників та громадян в територіальній зоні своєї відповідальності.
 • Голови міських, районних та первинних осередків - на своїх заступників та будь-яких інших членів організаційного апарату місцевої організації, активістів, прихильників та громадян.
Усі види заохочень, окрім внесення до Книги Пошани та вручення нагородних знаків, застосовуються без погодження вищими керівними органами.